Chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng và đơn vị thụ hưởng như sau (Quý khách có thể lựa chọn chuyển khoản cho dienmaydieuhoa theo 1 trong số những ngân hàng dưới đây):

Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam Techcombank
Chi nhánh: Techcombank chi nhánh Hà Thành
Chủ TK: VŨ THỊ THU HƯỜNG
Số TK: 19130160873010
Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam Techcombank
Chi nhánh: Techcombank chi nhánh Ba Đình
Chủ TK: Công ty TNHH Thương mại intermart Việt Nam
Số TK: 19133941081011
Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam Techcombank
Chi nhánh: Techcombank CN Khương Mai, Hà Nội
Chủ TK:  NGUYỄN HỮU VIỆT
Số TK: 10324794279010